QLBV rừng 26/09/2023:16:08:02
Hội nghị giám sát thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh

          Thực hiện Quyết định số 481-QĐ/HU ngày 14/08/2023 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh về giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 13-CT/TW) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh. Ngày 19/09/2023, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Lang Chánh thực hiện thành công cuộc giám sát này.

          Qua giám sát nhằm đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm của Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh trong việc tổ chức quán triệt, triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW.

          Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh báo cáo kết quả về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) đến với cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trên địa bàn; công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh đã được Chi ủy chi bộ quan tâm triển khai thực hiện, tại các cuộc họp chi bộ, hội nghị. Chi bộ đã lồng ghép trong các nội dung văn bản chỉ đạo của Ban, phô tô tài liệu, gửi bản mềm qua Email, các nhóm Zalo của Ban, đồng thời công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và Phát triển rừng được phối hợp thông qua họp thôn, xã, hộ nhận khoán và họp tại các Trạm BVR.

          Cùng với đó, theo chức năng nhiệm vụ được giao Chi uỷ đã tập trung chỉ đạo các đoàn thể, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Phương án PCCCR; Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Kế hoạch, ký kết hợp đồng khoán, tổ chức nghiệm thu, đánh giá và thanh toán đầy đủ chế độ chính sách cho các hộ gia đình, cá nhân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng; Chi uỷ đã phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đồng chí trong cấp ủy, Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo từng mảng công việc chuyên môn.

          Qua giám sát, Đoàn đã kết luận về việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại Chi bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh; Chi bộ đã cụ thể hóa Chỉ thị số 13-CT/TW vào Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ hằng năm, trong đó đưa nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển và PCCCR là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác QLBV&PTR, xác định phát triển kinh tế Lâm nghiệp là bền vững, toàn bộ diện tích đất Lâm nghiệp đều được sử dụng đúng mục đích; đời sống của nhân dân ngày một được nâng cao./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị giám sát

Đồng chí Lê Thanh Soan - Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy  công bố Quyết định giám sát

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh phát biểu ý kiến tham gia tại Hội nghị

Đồng chí Lê Xuân Điệp - Bí thư Chi bộ BQL rừng phòng hộ Lang Chánh tiếp thu các ý kiến góp ý tại Hội nghị

Tác giả: Lê Văn Tùng, Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh
Số lượt đọc : 308 - Cập nhật lần cuối: 26/09/2023 04:09:02 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành