Hành chính Tổng hợp 05/07/2023:14:17:56
“Kết luận của Chi cục trưởng tại hội nghị sơ kết công tác Kiểm lâm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023”
Ngày 28/6/2023, Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm lâm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn Chi cục, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR.

         Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Phó Chi cục trưởng và các đại biểu tham dự hội nghị, Chi cục trưởng kết luận như sau:

         I. Hội nghị thống nhất cao với dự thảo báo cáo sơ kết công tác Kiểm lâm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Giao Phòng Hành chính tổng hợp tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo; các phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở bám sát chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Chi cục tại hội nghị và các nội dung được nêu trong báo cáo, thông báo này để triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2023.

         II. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

Sáu tháng đầu năm, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, toàn lực lượng đã chủ động, tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Nổi bật là: (1) Các chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực Lâm nghiệp cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra; (2) Công tác quản lý rừng, phát triển, sử dụng rừng được thực hiện tốt; an ninh rừng cơ bản ổn định, cháy rừng không xảy ra; công tác bảo tồn thiên nhiên, các chương trình, đề tài, dự án được thực hiện theo kế hoạch; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan được thực hiện tốt và phát huy hiệu quả (3) Các nhiệm vụ trong chương trình công tác của UBND tỉnh; một số nhiệm vụ lớn, quan trọng được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT giao được thực hiện có chất lượng, đúng tiến độ; (4) Công tác bảo tồn thiên nhiên; tổ chức, xây dựng lực lượng; cải cách hành chính; quản lý tài chính, tài sản được thực hiện theo kế hoạch; (5) Tổ chức thành công các hoạt động và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam; (6) Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn ngành tiếp tục được duy trì; đoàn kết nội bộ được gìn giữ và phát huy hiệu quả.

         Bên cạnh những kết quả đạt được, an ninh rừng tại một số khu vực trọng điểm chưa ổn định vững chắc, một số vụ việc có dư luận, báo chí phản ánh; công tác quản lý vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ còn bộc lộ nhiều hạn chế; công tác nắm bắt thông tin, tình hình địa bàn tại một số đơn vị chưa hiệu quả; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác quản lý tài sản công tại một số đơn vị cơ sở chưa được quan tâm đúng mức.

         III. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

         Những tháng còn lại của năm 2023, bên cạnh một số thuận lợi, lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình trạng thiếu biên chế với số lượng lớn; bên cạnh đó, do tác động của suy thoái kinh tế, đời sống, sinh kế của người dân bị ảnh hưởng, nhu cầu đất sản xuất, gỗ làm nhà, gia dụng của người dân có xu hướng gia tăng, gây sức ép đến tài nguyên rừng; cùng với đó, tỉnh ta đang trong quá trình hội nhập sâu rộng, nhiều dự án đầu tư có sử dụng đất lâm nghiệp phải chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng tại các khu rừng đặc dụng, phòng hộ được quan tâm, trong khi một số quy định của pháp luật chưa rõ ràng, thiếu đồng bộ, có nội dung còn chồng chéo, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

         Trong bối cảnh đó, đòi hỏi toàn lực lượng phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Để đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023, bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáo, Chi cục trưởng nhấn mạnh một số nội dung sau:

         1. Các phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở tập trung rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từ đó xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thiết thực, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, cá nhân và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả với tinh thần, quyết tâm cao nhất, phấn đấu hoàn thành sớm và vượt mức các chỉ tiêu đề ra năm 2023.

         2. Công tác quản lý rừng:

         - Các Hạt Kiểm lâm quan tâm, làm tốt công tác theo dõi diễn biến rừng, quản lý sai khác ngay từ địa bàn cơ sở, đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác biến động về tài nguyên rừng (báo cáo kết quả về Chi cục và Phòng Quản lý bảo vệ rừng định kỳ hàng tháng để theo dõi, chỉ đạo); tăng cường tham gia hoạt động kiểm tra hiện trường trong quá trình tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư, gắn với theo dõi, giám sát, quản lý chặt chẽ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu hồi đất tại các BQL RPH để bàn giao về cho địa phương quản lý.

         - Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát của các đơn vị cơ sở, giao Phòng Quản lý bảo vệ rừng chủ trì, phối hợp với Phòng Sử dụng và phát triển rừng kịp thời tham mưu cập nhật, điều chỉnh trên cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, phục vụ công tác quản lý.

         3. Công tác phát triển rừng:

         - Phòng Sử dụng và phát triển rừng tăng cường đôn đốc các chủ dự án hoàn thành sớm kế hoạch trồng rừng năm 2023; khẩn trương tham mưu hoàn thiện đề án “Bảo tồn và phát triển cây Quế Ngọc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT.

         - Các Hạt Kiểm lâm được giao làm chủ dự án trồng rừng năm 2023 tranh thủ thời tiết thuận lợi, khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành sớm kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

         4. Công tác bảo vệ rừng:

         - Phòng Thanh tra pháp chế tiếp tục tham mưu làm tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể đối với từng khu vực trọng điểm, chủ rừng, các hành vi vi phạm (làm nghèo rừng, phá rừng...); chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra an ninh rừng tại các huyện trọng điểm.

         - Các Hạt Kiểm lâm, Đội KLCĐ&PCCCR theo dõi, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, tuyến vận chuyển lâm sản liên huyện, liên tỉnh theo địa bàn được phân công phụ trách; tham mưu cho chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các lò đốt than trên địa bàn, kiên quyết chấm dứt hoạt động đối với cơ sở không được cấp phép; rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng và đôn đốc việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

         5. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Phòng Quản lý bảo vệ rừng, các đơn vị cơ sở tập trung tối đa nguồn lực để tham mưu, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống cháy rừng tại khu vực trọng điểm; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phấn đấu không để xảy ra cháy rừng; tiếp tục đấu mối, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023.

         6. Phòng Sử dụng và phát triển rừng, Bảo tồn thiên nhiên thường xuyên rà soát, tăng cường tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2023.

         7. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng: Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa; làm tốt công tác tiếp nhận vào làm Công chức và tuyển dụng Viên chức năm 2023, làm cơ sở điều động, sắp xếp, ổn định tổ chức các phòng chuyên môn và đơn vị cơ sở; quan tâm, tạo điều kiện tối đa để CC, VC Kiểm lâm tham gia học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu công tác; đẩy mạnh công tác kiểm tra cơ sở theo kế hoạch.

         8. Công tác quản lý tài chính, tài sản:

         - Phòng Hành chính tổng hợp tham mưu tổ chức tập huấn công tác quản lý tài chính, tài sản cho các đơn vị cơ sở; tiếp tục đấu mối để đẩy nhanh tiến độ việc cải tạo, nâng cấp trụ sở các Hạt, Trạm Kiểm lâm, Đội KLCĐ&PCCCR.

         - Phòng Thanh tra pháp chế chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính tổng hợp rà soát lại hệ thống biên lai, ấn chỉ để in ấn, cấp phát cho các đơn vị cơ sở hoặc thu hồi, thanh lý theo quy định; xây dựng phương án quản lý toàn diện đối với vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ trong toàn lực lượng, khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã được Đoàn thanh tra của Công an tỉnh chỉ ra trong thời gian vừa qua.

         9. Công tác chỉ đạo điều hành: Các đơn vị cơ sở rà soát phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo và CC, VC trong đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế làm việc, có chương trình, kế hoạch cụ thể; chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc, không để xảy ra tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, công việc; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo đơn vị, trước hết là người đứng đầu; tăng cường đoàn kết nội bộ; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ ứng xử của CC, VC trong nội bộ đơn vị và đối với người dân, doanh nghiệp, cơ quan báo chí; triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ kế hoạch của Chi cục Kiểm lâm về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (DDCI) trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

         Trên cơ sở báo cáo và những định hướng nhiệm vụ trong thông báo này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tác giả: Trương Trọng Hòa - Phó TP HCTH
Số lượt đọc : 555 - Cập nhật lần cuối: 05/07/2023 02:07:56 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành