Xây dựng lực lượng 17/04/2023:15:34:29
LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG 50 NĂM XÂY DỰNG HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ NGHI SƠN

          Ngày 21/5/1973, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của lực lượng Kiểm lâm nhân dân các cấp; tháng 7/1973, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Văn Hiều - Chủ tịch UBHC tỉnh, Hội nghị UBHC tỉnh Thanh Hóa họp tại xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa đã nhất trí thông qua Đề án tổ chức lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa. Ngày 15/11/1973 lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa chính thức được thành lập. Theo đó Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia (Nay là Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn ) được ra đời vào tháng 01/1974 và trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa.

         * Giai đoạn từ năm 1973 đến năm 1980:

         Khi mới thành lập, Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia do đồng chí Lê Ngọc Cợt là cán bộ của UBND huyện được cử sang làm Hạt trưởng và đồng chí Lê Huy Cường làm Phó Hạt trưởng, tổ chức của Hạt gồm có Văn phòng Hạt và 2 Trạm Kiểm lâm nhân dân Phú Lâm và Các Sơn, biên chế gồm có 17 người

         Nhiệm vụ chính của đơn vị là tổ chức vận động quần chúng nhân dân làm tốt công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng cây gây rừng, định canh định cư, chống chặt phá rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đốt phá rừng làm nương rẫy trái phép và tổ chức lực lượng quần chúng bảo vệ rừng. Công tác nghiệp vụ kỹ thuật chủ yếu xây dựng các quy ước bảo vệ rừng, xây dựng bản đồ quản lý bảo vệ rừng, xây dựng hệ thống các biển báo, chòi canh lửa và đường băng cản lửa rừng.

         Công tác thừa hành pháp luật tập trung chủ yếu làm công tác tuần tra rừng, kiểm tra kiểm soát lâm sản, đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái phép; Thực hiện việc thu tiền nuôi rừng nộp ngân sách nhà nước theo kế hoạch.

         Năm 1978, Hạt Kiểm lâm Tĩnh Gia được cấp kinh phí xây dựng trụ sở làm việc gồm 3 nhà cấp 4 tương đối khang trang so với các cơ quan trong huyện. Năm 1980, theo chủ trương của nhà nước lập các trạm liên ngành nước thành lập các Trạm liên ngành ở các tỉnh trên tuyến đường ở các tỉnh trên tuyến đường IA, tại huyện Tĩnh Gia đã thành lập trạm liên ngành đặt tại ngã ba đường 4 thuộc địa phận xã Mai Lâm và Trường lâm. Thời kỳ này đồng chí Nguyễn Hữu Dậy làm Hạt trưởng biên chế của Hạt có 18 người.

         Phát huy tỉnh thần yêu nước sau những năm giải phóng đất nước, cán bộ chiến sĩ Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia đã kiên trì bám dân bám rừng, tìm tòi nghiên cứu và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao. Chi bộ Hạt luôn đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh được Ban thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen; tổ chức Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tính thần cho cán bộ công chức, viên chức như tổ chức chăn nuôi, làm cây giống vườn ươm, tăng gia sản xuất rau xanh...để cải thiện bữa ăn cho cán bộ. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao rèn luyện thể thao được duy trì theo quy định của ngành; nội bộ đoàn kết, thống nhất và giữ nghiêm kỷ luật, thực hiện nếp sống văn hoá mới trong sinh hoạt và công tác.

         * Giai đoạn từ năm 1981 đến năm 2001:

         Thực hiện quyết định số 80/QĐ-HĐBT ngày 11/3/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về việc giải thể một số Trạm kiểm tra kiểm soát; UBND tỉnh đã có Quyết định số 795 NN/UBND ngày 24/6/1987 giải thể một số Hạt phúc kiểm lâm sản và một số Trạm kiểm lâm, trong đó Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia đã giải thể 3 Trạm kiểm lâm để đưa cán bộ tăng cường cho cơ sở và tăng cường cho các huyện miền núi; do đó biên chế của Hạt chỉ còn lại 12 người.

         Đến năm 1995, do yêu cầu của tổ chức đồng chí Nguyễn Hữu Dậy chuyển công tác và đồng chí Nguyễn Văn Chính về giữ chức vụ Hạt trưởng, biên chế chỉ còn lại 10 người, có 01 chi bộ Đảng gồm 9 Đảng viên, số cán bộ có trình độ đại học; 02 người  (chiếm 20 %) trung cấp: 04 người (chiếm 40 %), sơ cấp  04 người (chiếm 40 %).

         * Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2005:

Năm 2001 do yêu cầu quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 2443/QĐ-UB, ngày 20/9/2021 đổi tên Hạt Kiểm lâm Tĩnh Gia thành Hạt Kiểm lâm Ven Biển và chuyển trụ sở về Thị xã Sầm Sơn để thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn 6 huyện thị vùng ven biển. Chi bộ Đảng sinh hoạt tại thị ủy Sầm Sơn; trên địa bàn huyện Tĩnh Gia còn một trạm Kiểm lâm trực thuộc làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng.  

         * Giai đoạn từ 2006 đến 2020:

Cuối năm 2005, trước tình hình phát triển của xã hội, khu công nghiệp Nghi Sơn thành lập, theo đó các tuyến giao thông thủy bộ, cảng biển được hình thành và đi vào xây dựng là điều kiện thuận lợi cho việc buôn bán vận chuyển lâm sắn. Mặt khác, huyện Tĩnh Gia có diện tích rừng trồng lớn và là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng; do đó UBND tỉnh đã có Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 27/01/2006 về việc tái thành lập Hạt Kiểm lâm Tĩnh Gia và điều động đồng chí Lê Văn Toàn về giữ chức vụ Hạt trưởng.

         Tổ chức của đơn vị có 10 người, Chi bộ đảng trực thuộc Huyện uỷ Tĩnh Gia hiện có 8 Đảng  viên. Số cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng 7 người, Sơ cấp có 3 người;

         Năm 2007, đơn vị được tỉnh đầu tư kinh phí xây dựng mới trụ sở làm việc gồm một nhà 2 tầng và các công trình phù trợ phục vụ sinh hoạt đời sống cho cán bộ; trang bị xe Ô tô và một số phương tiện, thiết bị phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Với truyền thống đoàn kết và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong đơn vị, cùng với sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, Hạt Kiểm lâm Tĩnh Gia đã và đang tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời luôn quan tâm tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua quản lý bảo vệ rừng, Quản lý Lâm sản, tổ chức xây dựng lực lượng và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, các hoạt động xã hội phong trào xây dựng đời sống văn hóa, tăng gia sản xuất, thể dục thể thao…

         * Giai đoạn từ 2020 đến nay:

         Năm 2020 Thực hiện Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14 ngày 22/4/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên Hạt Kiểm lâm huyện Tĩnh Gia thành Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn. Tháng 11/2022 đồng chí Lê Văn Toàn Hạt trưởng về nghỉ hưu theo chế độ, Chi cục Kiểm lâm đã điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trần Phương giữ chức vụ Hạt trưởng thay đồng chí Lê Văn Toàn. Hiện nay tổ chức của đơn vị có 12 công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Chi bộ Đảng trực thuộc thị ủy Nghi Sơn. Số cán bộ có trình độ Đại học: 9 người; trung cấp: 02 người và  sơ cấp nghề 01 người.

         Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành cùng với sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, giữ gìn màu xanh cho đất nước. Vô cùng trân trọng và tự hào về những thành quả đã đạt được, những đóng góp công sức của các thế hệ lãnh đạo, thế hệ cán bộ chiến sĩ Kiểm lâm vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng. Trước tình hình và yêu cầu mới trong thực hiện nhiệm vụ đòi hỏi lực lượng Kiểm lâm cả nước nói chung, Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn nói riêng phải thực sự đổi mới về chất, từ tổ chức xây dựng lực lượng đến tư duy và phương pháp hoạt động. Tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền các cấp, sự lãnh đạo trực tiếp của Chi cục Kiểm lâm, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức và năng lực để lực lượng Kiểm lâm luôn hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao, mãi mãi xứng đáng là lực lượng nòng cốt tiên phong trong sự nghiệp quản lý bảo vệ và phát triển rừng./.

Một Số hình ảnh về Hạt Kiểm lâm Thị xã Nghi Sơn

 

Tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, LĐHĐ hạt Kiểm lâm TX Nghi Sơn

 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Dậy, Hạt trưởng từ năm 1981 đến 1994    

Đồng chí: Nguyễn Văn Chính, Hạt trưởng từ năm 1995 đến 2001 

Đồng chí:  Lê Văn Toàn, Hạt trưởng từ năm 2006 đến 2022

 

Tác giả: HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ NGHI SƠN
Số lượt đọc : 290 - Cập nhật lần cuối: 17/04/2023 03:04:29 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành