Tin tức - Sự kiện 05/10/2022:14:37:03
Kết luận của Chi cục trưởng tại hội nghị sơ kết công tác Kiểm lâm 9 tháng đầu nâm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Ngày 03/10/2022, Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm lâm 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn Chi cục, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR.

               Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Phó Chi cục trưởng và các đại biểu tham dự hội nghị, Chi cục trưởng kết luận như sau:

               I. Hội nghị thống nhất cao với dự thảo báo cáo sơ kết công tác Kiểm lâm 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022 do Phòng Hành chính tổng hợp tham mưu soạn thảo. Giao Phòng Hành chính tổng hợp tiếp thu  các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo; các phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở bám sát những chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Chi cục tại hội nghị và các nội dung được nêu trong báo cáo để triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

               II. Về tình hình 9 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều yếu tố khó khăn, bất lợi như đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh, bất ổn kinh tế, chính trị toàn cầu, biên chế thiếu với số lượng lớn, song với quyết tâm, nỗ lực lớn, toàn lực lượng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp và đạt được những kết quả khá toàn diện. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở được duy trì và phát huy hiệu quả, khẳng định được vai trò tham mưu nòng cốt của lực lượng Kiểm lâm trong lĩnh vực Lâm nghiệp; các chỉ tiêu chủ yếu được thực hiện theo kế hoạch; an ninh rừng cơ bản ổn định, cháy rừng không xảy ra; các chương trình, đề tài, dự án, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ khác được thực hiện theo tiến độ và đảm bảo chất lượng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững… đây là tiền đề để toàn ngành thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022.

               Bên cạnh những kết quả đạt được, an ninh rừng tại một số khu vực trọng điểm chưa có tính ổn định bền vững; việc chỉ đạo, xử lý một số vụ việc tại đơn vị cơ sở còn chậm, một số vụ việc dư luận, báo chí phản ánh; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở hiệu quả chưa cao; công tác tham mưu từ Chi cục đến cơ sở có việc còn chậm, chất lương chưa đảm bảo, chưa có nét mới mang tính đột phá, chủ yếu là hoạt động mang tính sự vụ; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, nhất là chế độ công tác, chế độ thông tin, báo cáo có đơn vị, có thời điểm chưa thực sự nghiêm túc; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CC, VC, NLĐ ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức. Những tồn tại hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, song chủ quan, chủ yếu là do vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu một số đơn vị cơ sở chưa được phát huy hiệu quả; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số CC, VC còn yếu, năng lực hạn chế nhưng chưa chịu khó học tập, nghiên cứu tài liệu, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chi cục để triển khai, áp dụng trên thực tế.

               III. Về nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, bên cạnh các nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo, Chi cục trưởng nhấn mạnh một số nội dung sau:

               1. Các đơn vị cơ sở rà soát toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, đánh giá khả năng, mức độ hoàn thành, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm và các đề xuất, kiến nghị, báo cáo ngắn gọn về Chi cục trước ngày 07/10/2022 để tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tổ chức thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ của toàn ngành năm 2022.

               2. Chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng thời chuẩn bị sớm các nội dung, điều kiện cần thiết để triển khai kế hoạch năm 2023, trước mắt là xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Phương án BVR, PCCCR dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão.

               3. Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao năm 2022 đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định, khắc phục kịp thời và không để tái diễn những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại các cuộc thanh tra, kiểm tra.

               4. Tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra chỉ đạo điều hành, kỷ luật kỷ cương hành chính theo kế hoạch, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại cơ sở.

               5. Toàn ngành tích cực thi đua, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023); khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch.

               6. Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng rà soát toàn diện công tác tổ chức cán bộ của toàn lực lượng, làm cơ sở điều động, bổ nhiệm, ổn định tổ chức từ Chi cục đến cơ sở; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp để nâng cao năng lực cho đội ngũ CC, VC Kiểm lâm, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Chi cục cho phù hợp với các quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT.

               7. Giao Phòng Thanh tra pháp chế chủ trì tham mưu, theo dõi, tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo liên quan đến công tác giải quyết đơn thư khiếu tại, tố cáo của Chi cục; Phòng Sử dụng và phát triển rừng chủ trì tham mưu, theo dõi hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh; Phòng Hành chính tổng hợp đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị cơ sở khai thác, áp dụng hiệu quả Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

               8. Đối với vụ việc tại Khu DTLSVH Hàm Rồng: Hạt KL Thành phố Thanh Hóa báo cáo cụ thể tình hình, tiến độ giải quyết bằng văn bản về Chi cục để tổ chức họp bàn các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

               Trên cơ sở báo cáo và những định hướng nhiệm vụ trong thông báo này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

               Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Tác giả: Trương Trọng Hòa - Phòng Hành chính Tổng hợp
Số lượt đọc : 446 - Cập nhật lần cuối: 05/10/2022 02:10:03 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành