Tin tức - Sự kiện 08/04/2021:22:32:38
Thông báo kết luận của Chi cục trưởng tại Hội nghị giao ban, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021
Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021

           Ngày 02/4/2021, Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn Chi cục, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR.

          Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo do Phòng Hành chính tổng hợp trình bày. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo Chi cục và các đại biểu dự hội nghị, Chi cục trưởng kết luận như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I:

Trong quý I, toàn ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác BV&PTR, PCCCR, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, gắn với chăm lo, chuẩn bị tết chu đáo cho CC, VC, NLĐ và tổ chức thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao ngay từ những ngày đầu năm mới, an ninh rừng trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, không có “tụ điểm”, “điểm nóng” về khai thác, phá rừng, kinh doanh, chế biến, cất giữ lâm sản trái phép, không xảy ra cháy rừng; công tác chỉ đạo điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính dần đi vào nề nếp; chế độ chính sách cho CC, VC được thực hiện đảm bảo theo quy định; công tác hành chính quản trị, quản lý tài sản được quan tâm, nội vụ cơ quan được duy trì, góp phần phục vụ tốt hoạt động của toàn ngành; tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát trong lực lượng Kiểm lâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: An ninh rừng tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định; các vụ vi phạm xảy ra nhỏ lẻ nhưng với hình thức ngày càng tinh vi; việc xử lý một số vụ vi phạm (đặc biệt đối với các hành vi vi phạm tại gốc) tại một số đơn vị cơ sở còn lúng túng; công tác quản lý gỗ làm nhà, cưa xăng có nơi chưa thực sự nghiêm túc, hiệu quả chưa cao; một số đơn vị chưa quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp còn hạn chế, chưa tranh thủ được các nguồn lực cho hoạt động của lực lượng Kiểm lâm; công tác chỉ đạo điều hành, kỷ luật kỷ cương hành chính có lúc, có nơi chưa thực sự nghiêm túc, một số đơn vị chưa chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, việc phát ngôn tại hội nghị và tiếp xúc, làm việc với cơ quan báo chí chưa thực sự chuẩn mực; một số CC, VC chấp hành chưa nghiêm nội quy, quy định của ngành, chưa chịu khó học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo một số đơn vị chưa quyết liệt và hiệu quả, nhất là trong kiểm tra, đôn đốc cấp dưới; công tác tuần tra, kiểm tra rừng của một số KLĐB còn ít, chưa kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm; công tác quản lý, sử dụng tài sản tại một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.

II. Nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021:

Trước những dự báo, nhận định tình hình trong thời gian tới hết sức khó khăn đối với công tác BV&PTR, PCCCR nói chung và hoạt động của lực lượng Kiểm lâm nói riêng. Bên cạnh những nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo trình bày tại hội nghị, Chi cục trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Phòng Quản lý bảo vệ rừng khẩn trương tham mưu, trình Ban chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh năm 2021 (ban hành kế hoạch trước 15/4/2021).

2. Phòng Thanh tra pháp chế nghiên cứu, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện công tác quản lý gỗ làm nhà, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (hoàn thành trước 30/4/2021) và tăng cường theo dõi, đôn đốc, chủ động hướng dẫn các đơn vị cơ sở trong quá trình thực hiện; tham mưu đấu mối tổ chức làm việc với Công an tỉnh để chỉ đạo, thực hiện công tác phối hợp với lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới (hoàn thành trước 30/4/2021); thẩm hạch, kiểm soát chặt chẽ biên lai ấn chỉ, hồ sơ xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Phòng Sử dụng và phát triển rừng tham mưu kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, khẩn trương thực hiện hoàn thành nhiệm vụ Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2016-2020 và rà soát, đánh giá diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp”; tham mưu hướng dẫn thực hiện khai thác gỗ rừng trồng thuộc các dự án trên địa bàn tỉnh; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch trồng rừng, phấn đấu hoàn thành sớm và vượt mức kế hoạch đề ra năm 2021.

4. Phòng Bảo tồn thiên nhiên tham mưu tổ chức thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề tài, nhiệm vụ theo kế hoạch năm 2021; quan tâm kêu gọi, tìm kiếm các chương trình, dự án, nguồn lực đầu tư cho hoạt động bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện.

5. Phòng Hành chính tổng hợp tham mưu, giải quyết các ý kiến đề xuất của đơn vị cơ sở liên quan đến công tác tài chính, tài sản; tiếp tục tham mưu chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn; tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư xây dựng cơ bản các Hạt, Trạm Kiểm lâm giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 (hoàn thành trước 30/4/2021).

6. Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng tham mưu ổn định tổ chức, điều động, bổ nhiệm, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định; đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ CC, VC Kiểm lâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; tăng cường đấu mối, giải quyết chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi cho CC, VC, NLĐ; tham mưu báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế lái xe chuyên nghiệp cho lực lượng; rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung “2 quan điểm chỉ đạo, 7 phương châm trong điều hành” cho phù hợp với tình hình mới để triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành và việc thực hiện chế độ công tác, tác phong, lề lối làm việc tại các đơn vị cơ sở.

7. Đối với các đơn vị Kiểm lâm cơ sở:

- Tăng cường và chủ động hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng (BQL RPH, RĐD) trong công tác QLBVR, PCCCR, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ địa phương; tích cực tham gia, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế của lực lượng Kiểm lâm trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương; quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các ngành, đơn vị có liên quan trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, phối hợp lực lượng trong QLBVR, đấu tranh chống BLLS, đặc biệt là công tác phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an cấp huyện, xã.

- Tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng; quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh, chế biến, vận chuyển lâm sản, tích cực cài cắm thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, các đối tượng, phương tiện thường xuyên vi phạm để có biện pháp xử lý; tổ chức quản lý biên lai, ấn chỉ, thực hiện các bước trong xử lý VPHC và lưu trữ hồ sơ xử phạt VPHC theo quy định.

- Tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác TDDBR và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về kết quả thực hiện trên địa bàn quản lý.

- Các đơn vị được giao kế hoạch trồng rừng năm 2021 khẩn trương xúc tiến, triển khai công tác trồng rừng, đảm bảo hoàn thành khối lượng được giao theo đúng tiến độ.

Trên cơ sở báo cáo và những định hướng nhiệm vụ trong thông báo này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Tác giả: Trương Trọng Hòa - Phó Phòng Hành chính tổng hợp
Số lượt đọc : 727 - Cập nhật lần cuối: 08/04/2021 10:04:38 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành