SD&PT rừng Thứ năm , ngày 13/06/2024
Kết quả công tác trồng rừng 5 tháng đầu năm 2024
Xem tiếp
Công văn số 129/BTPH-TTBT ngày 16/4/2024, về việc thông báo thông tin về sản xuất, gieo ươm cây giống lâm nghiệp của Ban quản lý Khu BTTN Pù Hu năm 2024
Xem tiếp
Công văn số 133/BTXL-KH&HTQT ngày 10/4/2024, về việc thông báo thông tin về sản xuất, gieo ươm cây giống của Ban quản lý khu BTTN Xuân Liên 2024
Xem tiếp
Huyện Ngọc Lặc trồng rừng đạt hơn 75% kế hoạch năm 2024
Xem tiếp
Thông báo số 01/2024/2024/TB-CT ngày 08/01/2024 của Công ty cố phần Giống cây Nông lâm nghiệp Thanh Hóa, V/v sản xuất, kinh doanh giống cây trông lâm nghiệp
Xem tiếp
Thực tiễn công tác phát triển rừng ở Thanh Hóa.
Xem tiếp
Quyết định số 420/QĐ-CCKL ngày 29/12/2303, Về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp loài cây Giổi lông ((Michelia balansae (DC.) Dandy))
Xem tiếp
Quyết định số 419/QĐ-CCKL ngày 29/12/2303, Về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp loài cây Mỡ (Manglietia conifera Dandy)
Xem tiếp
Quyết định số 418/QĐ-CCKL ngày 29/12/2303, về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp loài cây Vàng tâm ((Manglietia dandyi (Gagnep) Dandy)
Xem tiếp
Quyết định số 403/QĐ-CCKL ngày 07/12/2023, về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp loài cây Trường mật (Amesiodendron chinense)
Xem tiếp
Quyết định số 401/QĐ-CCKL ngày 07/12/2023, về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp loài cây Táu mật ((Vatica tonkinensis A.chev.(Vatica chevaiieri Gagn. Smitin))
Xem tiếp
Quyết định số 402/QĐ-CCKL ngày 07/12/2023, về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp loài cây Ràng ràng mít (Ormosia balansae Drake)
Xem tiếp
Quyết định số 255/QĐ-CCKL ngày 15/07/2022, về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
Xem tiếp
Quyết định số 254/QĐ-CCKL ngày 15/07/2022, về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
Xem tiếp
Quyết định số 256/QĐ-CCKL ngày 15/07/2022, về việc công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp
Xem tiếp
LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành