QLBV rừng Thứ năm , ngày 13/06/2024
Công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong trường học
Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 3.489 ha rừng tự nhiên và 10.807 ha rừng trồng trong đó phần lớn là diện tích trồng thông, có thảm thực bì dày, khi thời tiết nắng thường khô nỏ nhanh nguy cơ gây cháy rừng cao. Trên địa bàn thị xã có nhiều điểm vui chơi, nghỉ mát nằm sâu trong rừng, những ngày nắng nóng, có nhiều người dân thường vào trong rừng để tránh nắng, nhất là thanh thiếu niên thường tụ tập thành nhóm vào rừng cắm trại, tham quan, tắm suối rồi tổ chức nấu đồ ăn, sử dụng lửa bất cẩn có nguy cơ gây cháy rừng rất cao. Nếu để xảy ra cháy rừng, có khả năng cháy lớn
Xem tiếp
Trạm Kiểm lâm Hoằng Kim tham mưu cấp ủy chính quyền các xã có rừng thuộc huyện Hoằng Hóa tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng năm 2024.
Xem tiếp
Hạt Kiểm lâm Ven Biển phối hợp với chính quyền địa phương các xã Hoằng Hải, Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa tham gia phát dọn thực bì và làm đường băng cản lửa năm 2024
Xem tiếp
Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hoá tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2024 trên địa bàn thành phố Thanh Hoá
Ngày 16/5/2024, Hạt Kiểm lâm thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng kinh tế thành phố tham mưu cho UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2024. Đồng chí Trần Anh Chung - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị; dự Hội nghị có thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thành phố; lãnh đạo UBND các xã, phường (có rừng) và chủ rừng trên địa bàn thành phố.
Xem tiếp
Hạt Kiểm lâm Thạch Thành tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn 2 huyện Thạch Thành và Vĩnh Lộc
Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Thành quản lý trên địa bàn 2 huyện Thạch Thành và huyện Vĩnh Lộc trong đó huyện Thạch Thành với 24 xã, Thị trấn tổng diện tích là 24.446,8 ha và huyện Vĩnh Lộc 12 xã, thị trấn tổng diện tích là 3.942,5 ha
Xem tiếp
Diễn tập chữa cháy rừng cấp xã tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, năm 2024
Thực hiện Công văn số 98/CCKL-QLBVR ngày 24/01/2024 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024; Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 09/5/2024 của UBND huyện Quan Hóa về việc phê duyệt Phương án diễn tập chữa cháy rừng cấp xã tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, năm 2024
Xem tiếp
Phòng quản lý bảo vệ rừng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp với Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR Chi cục Kiểm lâm vùng II tổ chức bảo dưỡng máy móc thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng.
Xem tiếp
Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Thanh Hoá và 02 huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa.
Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 20121-2025 về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024. Hạt Kiểm lâm Thành phố đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hoá, 02 huyện Đông Sơn và Thiệu Hóa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 tại các phường/xã/thị trấn và đơn vị chủ rừng trên địa bàn.
Xem tiếp
Ban thường vụ Huyện ủy Hà Trung thực hiện chương trình kiểm tra giám sát thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng
Thực hiện Quyết định số 1598-QĐ/HU ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các Đảng bộ xã Hà Bình, Hà Long.
Xem tiếp
Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Như Xuân, giai đoạn 2021-2025 kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 tại các xã thị trấn và các chủ rừng nhà nước trên địa bàn huyện Như Xuân.
Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-BCĐ ngày 17/4/2024 của BCĐ thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Như Xuân, giai đoạn 2021-2025 (BCĐ huyện) về tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024. Trong thời gian từ ngày 07/5/2024 đến ngày 10/5/2024, Đoàn công tác của BCĐ huyện tiến hành kiểm tra công tác PCCCR năm 2024 tại các xã, thị trấn và các chủ rừng nhà nước trên địa bàn huyện Như Xuân.
Xem tiếp
Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân tổ chức kiểm tra Ban quản lý Khu di tích Lam Kinh trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024
Xem tiếp
Diễn tập chữa cháy rừng cấp thôn năm 2024, tại khu phố Chiềng Trải, thị trấn Lang Chánh, Huyện Lang Chánh
Thực hiện Công văn số 98/CCKL-QLBVR ngày 24/01/2024 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa về việc giao nhiệm vụ thực hiện công tác PCCCR năm 2024 và Phương án bảo vệ rừng, PCCCR năm 2024 của UBND thị trấn Lang Chánh đã được UBND huyện phê duyệt. Ngày 08/5/2024, tại khu Phố Chiềng Trải, thị trấn Lang Chánh. UBND thị trấn Lang Chánh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh tổ chức diễn tập chữa cháy rừng cấp thôn năm 2024.
Xem tiếp
Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Huyện Hà Trung.
Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; Công văn số 170/UBND-NN ngày 04/01/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập trung chỉ đạo tăng cường các biện pháp BVR, PCCCR; Kế hoạch số 41/KH-BCĐ ngày 03/4/2024 của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 về kiểm tra công tác PCCCR năm 2024.
Xem tiếp
Hạt Kiểm lâm Hà Trung nỗ lực hoàn thành việc làm giảm vật liệu cháy và tu sửa đường ranh cản lửa kết hợp đường tuần tra và tác chiến chữa cháy rừng sẵn sàng cho công tác BVR, PCCCR năm 2024
Trong tháng 3, 4 năm 2024 Hạt Kiểm lâm Hà Trung phối hợp với các xã, cộng đồng dân cư và hộ gia đình có rừng liên quan trên địa bàn huyện Hà Trung nỗ lực hoàn thành việc làm giảm vật liệu cháy, tu sửa đường ranh cản lửa kết hợp đường tuần tra và tác chiến CCR sẵn sàng cho công tác BVR, PCCCR năm 2024
Xem tiếp
Hạt Kiểm lâm Thành phố Thanh Hóa chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho mùa nắng nóng năm 2024
Xem tiếp
LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành