Xây dựng lực lượng 14/04/2023:17:39:59
LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG HẠT KIỂM LÂM HÀ TRUNG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, ở mỗi giai đoạn lịch sử, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung luôn vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để bảo vệ rừng; tích cực, chủ động tham mưa cho chính quyền các cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, khẳng định được vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

        Để giảm thiểu giảm số vụ cháy rừng, hạn chế tới mức thấp nhất mức độ thiệt hại do cháy rừng gây ra, được sự đồng thuận của các cấp, các ngành sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, CB, CC, VC, NLĐ Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung đã phối hợp với Ban quản lý RPH Thạch Thành, UBND các xã, thị trấn tổ chức làm mới hàng 100 km đường ranh cản lửa kết hợp tuần tra, kiểm tra; làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng được trên 1000 ha bằng biện pháp đốt có điều khiển; tuyên truyền vận động nhân dân trồng được 782, 35 ha rừng với các loại cây giống chất lượng cao; phối hợp tuần tra, kiểm tra an ninh rừng được 697 cuộc với 2.132 người tham gia. Kết quả, an ninh rừng ổn định theo hướng bền vững, trên địa bàn không để xảy ra cháy rừng. Có được những thành quả như trên là sự nổ lực không ngừng của CB, CC, VC, NLĐ, sự đoàn kết thống nhất trong tập thể đơn vị, sự lãnh chỉ đạo kịp thời của Chi bộ, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của tập thể Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

 

 Công trình đường ranh cản lửa kết hợp đường tuần tra 2023

        Trải qua một chặng đường 50 năm liên tục phấn đấu, xây dựng và phát triển để giữ mãi màu xanh cho những cánh rừng; Ngày đầu được thành lập, Hạt Kiểm lâm nhân dân Hà Trung được biên chế 22 cán bộ chiến sỹ. Trụ sở làm việc tại Củi Thị, xã Hà Ninh, huyện Hà Trung, nay thuộc Tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung.

Bữa ăn trưa của Kiểm lâm Hà Trung ngay tại khu vực xử lý vật liệu cháy

        Trụ sở làm việc hiện nay của Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung được đặt tại Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đội ngũ CB, CC, VC, NLĐ, gồm 14 người; Về trình độ lý luận chính trị: 02 đồng chí có trình độ Cao cấp, 04 trình độ trung cấp lý luận chính trị; Về trình độ chuyên môn: có 01 tiến sĩ, 01 thạc sĩ, 10 đại học và 02 trung cấp; Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 Kiểm lâm Hà Trung phối hợp với BQL RPH Thạch Thành, Đoàn thanh niên sơn sửa bảng tuyên truyền PCCCR, làm giảm vật liệu cháy cạnh các khu nghĩa trang, nghĩa địa, đền chùa, …

        Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sư phối hợp chặt chẽ với chủ rừng, các ngành có liên quan, sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân, đội ngũ CB, CC, VC, NLĐ Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

        Để tăng độ che phủ của rừng, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, ổn định và phát triển đa dạng sinh học kết hợp phát triển kinh tế xanh trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung đã tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững diện tích rừng tự nhiên hiện có; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW; Công văn 716-CV/VPTU ngày 06/5/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa; Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết 178/NĐ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Chỉ thị 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim di cư, chim hoang dã tại Việt Nam, Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật.

        Cùng với đó, Kiểm lâm huyện Hà Trung đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ rừng và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tăng cường tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn quản lý.

        Để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ CB, CC, VC, NLĐ trong đơn vị, Hàng tuần BCH Công đoàn đã động viên CB, CC, VC, NLĐ hăng say tăng gia sản xuất, vừa giúp đơn vị chủ động được nguồn rau sạch bổ sung bữa ăn thường nhật cho mỗi CB, CC, VC, NLĐ và góp phần thực hiện thành công phong trào “xanh – sạch – đẹp”, tạo ra nếp sống văn hóa, văn minh trong toàn đơn vị.

 CB, CC, VC, NLĐ Hạt Kiểm lâm Hà Trung tích cực tăng gia sản xuất

        Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, những thành tựu đạt được trong công tác quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp trên địa bàn quản lý là cả một quá trình rèn luyện, phấn đấu của tập thể CB, CC, VC, NLĐ Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung. Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung  rút ra được một số bài học kinh nghiệm đó là:

        Thứ nhất, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong đơn vị, tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó rất cần thiết phải giữ nghiêm kỹ luật, kỹ cương hành chính, công tác chỉ đạo điều hành từ lãnh đạo đến kiểm lâm viên; thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ: Là nghề luôn phải đối diện với những mặt trái của xã hội; do đó, phải thường xuyên quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong lối sống lành mạnh cho cán bộ công chức Kiểm lâm luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, công tác; không bị khuất phục trước những mặt trái của nền kinh tế thị trường, không tham nhũng, tiêu cực; tạo mọi điều kiện thuận lợi cả về công tác và sinh hoạt để cán bộ Kiểm lâm yên tâm công tác. Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành để nâng cao vai trò, vị trí và địa vị pháp lý trong xã hội.

        Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, quản lý của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng với nhiều hình thức và nội dung phong phú, từ đó đã thực sự góp phần nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

        Ba là, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản, PCCCR. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành chức năng, chính quyền cấp xã, nắm bắt thông tin, đấu tranh ngăn chặn, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản và PCCCR xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, hằng năm gắn trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác và sử dụng lâm sản trong quá trình đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét đối với cán bộ lãnh đạo Hạt Kiểm lâm, công chức, viên chức Kiểm lâm địa bàn.

        Bốn là, cùng với việc kiểm tra kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm  pháp luật về lâm nghiệp, nhằm bảo đảm chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường bám nắm địa bàn phụ trách, với phương châm “bảo vệ rừng tại gốc”; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho chủ rừng trong sản xuất kinh doanh nghề rừng, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh doanh lâm sản dưới tán rừng; mô hình trồng rừng thâm canh nâng cao năng suất và giá trị hàng hóa lâm sản, gắn trách nhiệm của chủ rừng với diện tích rừng và đất rừng được giao, đảm bảo phù hợp với thực tế ở địa phương, từ đó xã hội hóa công tác bảo vệ rừng.

        Năm là, luôn thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật, tạo động lực tốt cho cán bộ công chức Kiểm lâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xây dựng tốt phong trào thi đua, có lộ trình với mục tiêu phấn đấu cụ thể nhằm phát hiện, gây dựng phong trào và nhân rộng các điển hình tiến tiến trong đơn vị. Mặt khác làm tốt công tác phòng ngừa, nghiêm khắc xem xét thi hành kỷ luật đối với những tập thể và cá nhân vi phạm chính sách pháp luật cũng như nội quy, quy chế của ngành và đơn vị.

        Trong thời buổi công nghệ 4.0, với nhiều yêu cầu mới, ngày càng khó khăn phức tạp; thời gian tới, phát huy truyền thống tốt đẹp trong suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với sự ủng hộ giúp đỡ của Lãnh đạo Chi cục, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương, các ban ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng ta có quyền tự hào và tin tưởng rằng qua, tập thể CB, CC, VC, NLĐ Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng hiện có trên địa bàn với phương châm CC ,VC Kiểm lâm “Bản lĩnh, sáng tạo, văn minh, thân thiện”, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR.

 Chủ tịch UBND huyện chúc Tết đơn vị nhân dịp Xuân Quý Mão

 

Tác giả: Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung
Số lượt đọc : 262 - Cập nhật lần cuối: 14/04/2023 05:04:59 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành