QLBV rừng 29/06/2022:08:50:48
Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Thủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra pháp chế - theo dõi diễn biến rừng năm 2022 cho kiểm lâm viên làm việc tại địa bàn.
Thực hiện Kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của đơn vị. Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong công tác QLR, BVR và PCCCR, nhằm trang bị cho Kiểm lâm làm việc tại địa bàn và các cán bộ tham mưu nắm vững được các văn bản Luật, Nghị định,… mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp; các quy trình, quy phạm kỹ thuật thực hiện công tác cập nhật theo dõi DBR. Ngày 23/6/2022, Báo cáo viên do hai đồng chí Phó Hạt trưởng phụ trách phụ trách Pháp chế và chuyên môn Kỹ thuật đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra Pháp chế - Theo dõi DBR năm 2022 cho đối tượng là Kiểm lâm viên làm việc tại địa bàn và các Cán bộ tham mưu của đơn vị.

          I. Công tác Thanh tra - Pháp chế:

          1.  Kỹ năng thiết lập hồ sơ xử lý trong lĩnh vực Lâm nghiệp, cụ thể:

          -   Đối với 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật;

          -   Đối với 01 vụ khai thác rừng trái pháp luật.

          2.  Kỹ năng công tác tuyên truyền miệng về pháp luật: Trình tự tiến hành 01 cuộc họp nhân dân cấp thôn (bản).

          3.   Cách lập Kế hoạch phối hợp công tác QLR, BVR và PCCCR giữa Kiểm lâm viên địa bàn với các lực lượng: Công an, Đoàn thanh niên CSHCM, Ngành Giáo dục (các trường học).

          4.  Triển khai các nội dung cơ bản của Luật, Nghị định sửa đổi, bổ sung liên quan đến xử lý vi phạm hành chính trong Lĩnh vực Lâm nghiệp, như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý VPHC năm 2012; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành Pháp luật về xử lý VPHC; Nghị định số 118/NĐ-CP, ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính; Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt VPHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

          II.  Công tác chuyên môn Kỹ thuật:

          1.   Giới thiệu kiến thức cơ bản về quy trình, quy phạm kỹ thuật thực hiện công tác theo dõi DBR;

          2.   Quy trình kỹ thuật sử dụng máy định vị GPS để điều tra, khảo sát và đo đạc ngoài thực địa;

          3.  Thảo luận thống nhất các phương pháp cập nhật, thảo luận, giải thích những thắc mắc trong quá trình thực hiện cập nhật DBR;

          4.  Triển khai các văn bản Kiểm lâm làm việc tại địa bàn cần tham mưu, xây dựng cho Đảng ủy, UBND cấp xã, như: Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Kết luận, Công văn, Thông báo; Phương án, Kế hoạch, Quyết định, Quy chế, Công văn và Tờ trình.

          Tham dự hội nghị tập huấn, các học viên đã nghiêm túc tập trung lắng nghe, thảo luận sôi nổi, giải đáp đầy đủ các ý kiến còn chưa rõ, đi đến thống nhất quan điểm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

          Qua 01 ngày bồi dưỡng nghiệp vụ, các Cán bộ Công chức, Viên chức làm bài thu hoạch theo câu hỏi của Lãnh đạo Hạt. Tập thể Lãnh đạo Hạt chấm điểm, nhận xét và công khai kết quả bài làm của từng Cán bộ Công chức, Viên chức trong đơn vị./.

Nguồn tin : Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Thủy
Số lượt đọc : 132 - Cập nhật lần cuối: 29/06/2022 08:06:48 AM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành