Tin tức - Sự kiện 06/06/2022:14:42:08
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban định kỳ tháng 6/2022
Sáng ngày 02/6/2022 tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm đã diễn ra Hội nghị giao ban định kỳ tháng 6. Đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Phó Chi cục trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR số 1, số 2.

 

               Theo báo cáo, tổng hợp của Phòng Hành chính tổng hợp trình bày tại hội nghị, nhìn chung trong tháng 5, toàn lực lượng tiếp tục duy trì tốt công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ từ Chi cục đến các đơn vị Kiểm lâm cơ sở, trong đó tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh rừng, giải quyết kịp thời các vụ việc về an ninh rừng phát sinh, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng; đến nay toàn tỉnh đã phát dọn và đốt trước VLC dưới tán rừng được 654,1/175 ha (đạt 373,6 % KH); xây dựng mới đường băng cản lửa được 19,4/18 km (đạt 107 % KH); tổ chức thành công 01 cuộc diễn tập CCR cấp thôn tại xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân; tham mưu cho BCĐ tỉnh tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác BVR, PCCCR tại các huyện Thường Xuân, Hà Trung, Mường Lát, Nghi Sơn; phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa triển khai Hội thi truyền thông BVR, PCCCR và phát động phong trào trồng, bảo vệ cây xanh năm 2022 tại huyện Ngọc Lặc; tham mưu và tổ chức nhiều hội nghị lớn, có ý nghĩa về công tác QLBV&PTR như: Tham mưu cho Giám đốc Sở tổ chức việc với TT Huyện ủy, UBND huyện Mường Lát, Quan Sơn; Chi cục trưởng trực tiếp làm việc với TT Huyện ủy, UBND huyện Thường Xuân và 02 đơn vị Kiểm lâm trực thuộc; tổ chức thanh tra và ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, sử dụng rừng, PCCCR tại BQL RPH Thạch Thành; số vụ vi phạm (tổng số vụ và số vụ tại gốc) giảm sâu so với tháng 5; đã hướng dẫn Thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn và Hạt KL Như Xuân hoàn thiện hồ sơ và đã được Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận quần thể 22 cây Xà cừ, 01 cây Thị là cây Di sản Việt Nam; công tác sử dụng và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên, các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác được thực hiện theo kế hoạch và có chất lượng; công tác chỉ đạo điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính tiếp tục được tăng cường và giữ vững.


Đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị

               Bên cạnh những kết quả đạt được, an ninh rừng tại một số khu vực trọng điểm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ổn định; chưa tổ chức kiểm tra một số chủ rừng Nhà nước theo kế hoạch; tiến độ tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm như: Xây dựng mô hình điểm về hàng rào xanh, cây bóng mát trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022; dự án “Chỉnh trang, trồng bổ sung rừng, cây cảnh quan các Khu di tích lịch sử văn hóa”; việc xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam; kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính các đơn vị cơ sở... hội nghị cũng đã tập trung phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm trong tháng 6/2022.

               Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng đề nghị các Phòng, đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Chi cục, chủ động tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đã nêu trong báo cáo trình bày tại hội nghị. Trước những khó khăn về nguồn nhân lực trong lực lượng thiếu hụt lớn, chất lượng không đồng đều, trong khi kinh phí đầu tư trong lĩnh vực lâm nghiệp ngày càng hạn chế và khó tiếp cận, đồng chí đề nghị các phòng, đơn vị cơ sở cần phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, tính chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Bên cạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã nêu trong báo cáo, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung sau:

               1. Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành từ Chi cục đến các đơn vị cơ sở; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu cho lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Sở NN&PTNT; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

               2. Phòng Quản lý bảo vệ rừng tăng cường quản lý tốt các biến động, sai khác về hiện trạng rừng để kịp thời xử lý; đôn đốc đơn vị cơ sở tham mưu cho Huyện ủy, HĐND huyện tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13 theo kế hoạch; chuẩn bị tốt nội dung tổ chức làm việc chuyên đề về công tác PCCCR tại một số BQLRPH (Nghi Sơn, Thạch Thành, Như Thanh).

               3. Phòng Sử dụng và phát triển rừng tích cực đấu mối trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh và phê duyệt dự toán kinh phí “Xây dựng mô hình điểm về hàng rào xanh, cây bóng mát trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2022”; đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục lâm sinh theo kế hoạch được giao năm 2022; nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc làm giàu rừng, trồng bổ sung đối với diện tích rừng tự nhiên có chất lượng thấp (hoàn thành trong tháng 6/2022).

               4. Phòng Thanh tra pháp chế tập trung xây dựng kế hoạch kiểm tra an ninh rừng tại 02 chủ rừng nhà nước (01 Ban quản lý rừng và 01 Đồn Biên phòng); tăng cường theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ việc lớn, phức tạp phát sinh trên địa bàn tỉnh thời gian vừa qua tại các đơn vị cơ sở; chỉ đạo việc ký kết, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn và Công an xã nhằm nâng cao hiệu quả công tác QLBVR, PCCCR; tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật; xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác Thanh tra pháp chế tại các đơn vị cơ sở.

               5. Phòng Bảo tồn thiên nhiên đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành thu thập thông tin để xây dựng dự án “Chỉnh trang, trồng bổ sung rừng, cây cảnh quan các Khu di tích lịch sử văn hóa” (phối hợp với đơn vị tư vấn chuẩn bị báo cáo để Chi cục trưởng nghe, cho ý kiến trước ngày 08/6/2022).

               6. Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam, để lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng chuyên môn, Phụ trách Kế toán nghe và tham gia ý kiến trước ngày 10/6/2022. Tiếp tục đấu mối đề xuất hợp đồng lái xe cho lực lượng Kiểm lâm; tham mưu Sở NN&PTNT báo cáo UBND tỉnh về việc tuyển dụng CC Kiểm lâm theo cơ chế đặc thù.

               7. Phòng Hành chính tổng hợp, chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Kiểm lâm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (dự kiến từ ngày 04 đến ngày 05/7/2022); chuẩn bị báo cáo, tài liệu phục vụ hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Sở NN&PTNT; tích cực đấu mối triển khai xây dựng trụ sở Hạt KL Nông Cống; tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công (ô tô, xe máy)./.

Tác giả: Trương Trọng Hòa - Phòng Hành chính Tổng hợp
Số lượt đọc : 425 - Cập nhật lần cuối: 06/06/2022 02:06:08 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành