Giới thiệu 03/09/2019:08:50:52
Phòng Tổ chức xây dựng lực lượng

Trưởng phòng: 

Phó trưởng phòng:  

  Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức xây dựng lực lượng: (Trích Quyết định số 679/QĐ-SNN&PTNN ngày 29/9/2008 của Sở Nông nghiệp & PTNN Thanh hóa) 

Tham mưu cho Chi cục trưởng và thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1.     Xây dựng kế hoạch, đề án, phương án về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; công tác thi đua, tuyên truyền và khen thưởng của Chi cục theo thẩm quyền. Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt. 

2.     Trình Chi cục trưởng bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ diện Chi cục quản lý; tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng bậc lương, nghỉ BHXH đối với cán bộ, viên chức Chi cục theo phân cấp quản lý. 

3.     Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ diện Chi cục quản lý. Tham gia với các phòng chuyên môn tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Kiểm lâm và các lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ rừng. 

4.     Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức của Chi cục. Thống kê, tổng hợp báo cáo về biên chế, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo quy định. 

5.     Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác quản lý cán bộ, thực hiện nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động theo phân cấp. 

6.     Phối hợp các phòng chuyên môn giúp Chi cục trưởng thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ, công chức; tổng hợp và trình hội đồng kỹ luật xét, đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật cán bộ công chức vi phạm kỷ luật. 

7.     Xây dựng chương trình cải cách hành chính trong Chi cục; tổ chức thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Tỉnh. 

8.     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

 

Số lượt đọc : 6831 - Cập nhật lần cuối: 03/09/2019 08:09:52 AM
 
Gửi Email   In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành