QLBV rừng 19/05/2023:10:12:44
Ban chỉ đạo Lâm nghiệp thành phố kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Thanh Hoá
Thực hiện thông báo số 28/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 20121-2025 về kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023. Ban chỉ đạo Lâm nghiệp Thành phố Thanh Hoá Ban hành Kế hoạch số 488/KH-UBND, ngày 20/4/2023 về thành lập Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 tại một số phường và đơn vị chủ rừng trên địa bàn thành phố.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, việc xác định các khu vực trọng điểm về cháy rừng trên lâm phần, địa bàn quản lý, phương án phòng cháy chữa cháy rừng, phân công, thực hiện lịch trực phòng cháy chữa cháy rừng. Kiểm tra hiện trường các công trình lâm sinh như đường băng cản lửa, bảng tuyên truyền..; công cụ, máy móc phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn các phường, các đơn vị chủ rừng; ngoài ra còn kiểm tra việc chấp hành các quy định về BVR, PCCCR của các tổ chức, cá nhân sống trong và ven rừng, đã được chính quyền và Kiểm lâm tiến hành ký kết.

           Qua công tác kiểm tra, nhìn chung các đơn vị đã chấp hành nghiêm các quy định hiện hành về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; ban hành đầy đủ các văn bản theo chỉ đạo của cấp trên, chủ động kiện toàn Ban chỉ đạo Lâm nghiệp, xây dựng đầy đủ phương án phòng cháy, chữa cháy rừng; thành lập, kiện toàn các tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng từ phường đến các khu phố, phân công và thực hiện nghiêm túc lịch trực phòng cháy chữa cháy rừng; các dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng được bảo quản tốt ở kho của phường.

          Một số khó khăn, hạn chế nhất định qua kết quả kiểm tra như: Máy móc, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy ở một số phường và Chủ rừng có hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa kịp thời; dụng cụ chuyên dùng phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy của các phường và chủ rừng còn hạn chế cần được hỗ trợ, trang cấp các trang thiết bị cần thiết khác. Thành viên các tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy chưa được tập huấn và nhân sự thiếu ổn định.

          Kết thúc các buổi làm việc với các phường và chủ rừng Nhà nước, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của các phường và chủ rừng. Đoàn kiểm tra cũng đã đề nghị Ban chỉ đạo Lâm nghiệp các phường và chủ rừng tập trung triển khai quyết liệt công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chủ động tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng, thực hiện tốt phương án phòng cháy chữa cháy rừng đã xây dựng và được phê duyệt. Trong đó, tập trung cho công tác quản lý, bảo vệ diện tích được quy hoạch rừng đặc dụng; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn về bảo vệ rừng, PCCCR; bảo dưỡng dụng cụ máy móc sẵn sàng cho việc chữa cháy rừng.

Một số hình ảnh kiểm tra thực địa

 

Nguồn tin : Hạt Kiểm lâm Thành phố
Số lượt đọc : 229 - Cập nhật lần cuối: 19/05/2023 10:05:44 AM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành