Hành chính Tổng hợp 03/06/2019:09:37:14
Chi cục Kiểm lâm công khai các Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên trang thông tin điện tử
Thực hiện Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT/UBND cấp huyện/UBND cấp xã/Cơ quan khác tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, trong phạm vi quản lý của Chi cục Kiểm lâm có 03 TTHC mới ban hành (02 TTHC cấp tỉnh và 01 TTHC cấp huyện); 24 TTHC bị bãi bỏ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (10 TTHC cấp tỉnh; 12 TTHC cấp huyện và 02 TTHC cấp xã).

Như vậy, từ Chi cục đến các đơn vị cơ sở hiện nay chỉ áp dụng thực hiện 03 TTHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp, gồm:

1. Phê duyệt khai thác động vật rừng thông thường từ tự nhiên (Mã hồ sơ BNN-THA-288446).

2. Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES (Mã hồ sơ BNN-THA-288458).

3. Xác nhận bảng kê lâm sản (Mã hồ sơ BNN-THA-288448).

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện việc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Website của Kiểm lâm Thanh Hóa tại địa chỉ klth.org.vn, mục “Thủ tục hành chính”.

Việc công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Trang thông tin điện tử góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm hiểu các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính theo chủ trương chung của tỉnh Thanh Hóa./.

Tác giả: Trương Trọng Hòa
Số lượt đọc : 1136 - Cập nhật lần cuối: 03/06/2019 09:06:14 AM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành